Deze strip isĀ gebaseerd op de interviews die ik had gehoudenĀ met 3 verschillende personen over hun religies en hoe zij deze beleven. (november 2017)